บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จํากัด (สํานักงาน)

สำนักงาน
เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ฝ่ายขายและการตลาด
โทรศัพท์: 02-420-0076 ต่อ 530
สายด่วน: 081-986-6881
E-mail: sale-support@ttrthairung.coth

ฟอร์มติดต่อเรา

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

โรงงาน

7/462-463 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์: 038-020-250-3
โทรสาร: 038-020-254

ฝ่ายบัญชีการเงินและจัดซื้อ
โทรศัพท์: ต่อ 300, 301
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โทรศัพท์: ต่อ 101, 102
ฝ่ายประกันคุณภาพ โทรศัพท์: ต่อ 600
ฝ่ายผลิต โทรศัพท์: ต่อ 402, 403
ฝ่ายวิศวกรรม โทรศัพท์: ต่อ 500, 501
Image