ข้อมูลบริษัท

Image
บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จํากัด เป็นบริษัทร่วมทุน จัดตั้งขึ้นระหว่างบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท นิปปอน เทร็ก จำกัด, บริษัท เคียวคุโตะ ไคฮัตสึ โคเกียว จำกัด, และบริษัท มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจำหน่ายตู้บรรทุกประเภทต่างๆ อาทิ ตู้บรรทุกปีกนก ตู้บรรทุก 10 ประตู กระบะบรรทุกดัมพ์ และกระบะบรรทุกดัมพ์พ่วง ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า
Image
Image
Image
ชื่อบริษัท บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จํากัด
สำนักงานใหญ่ 10/73 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โรงงาน 7/462-463 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ทุนจดทะเบียน เดือนพฤษภาคม 2557
Capital 1,087 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายตู้บรรทุกแบบปีกนก, ตู้บรรทุก 10 ประตู, กระบะบรรทุกดัมพ์, กระบะบรรทุกพ่วงดัมพ์

ประวัติบริษัท

9 เมษายน 2557 ลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่าง
บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท นิปปอน เทร็ก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท เคียวคุโตะ ไคฮัตสึ โคเกียว จำกัด  (มหาชน) ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 พฤษภาคม 2557 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายตัวถังตู้บรรทุก
ปี 2557 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม (BOI)
21 ตุลาคม 2558 พิธีเปิดโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
เพื่อเริ่มสายการผลิตอย่างเป็นทางการ
30 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการ 99.99 %
Image
Image
Image

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

“ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ”

  • สร้างผลิตภัณฑ์มาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่น เพื่อยกระดับระบบการขนส่งในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
  • เสนอระบบเครือข่ายการบริการตามรูปแบบของญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท

1 Dr. Pranee Phaoenchoke Director
2 Mr. Sompong Phaoenchoke Director
3 Ms. Kaewjai Phaoenchoke Director
4 Mr.Wuttichai Phaoenchoke Director
5 Mr.Phakkawat Suwanmajo Director